Ing. arch. Martina Sýkorová

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 602 273 597
E-mail: martina.sykorova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

V rámci struktury UCEEB patří do týmu Martina Volfa, který se zabývá Architekturou a životním prostředím. Jako urbanista se věnuje zejména udržitelnému rozvoji měst a jejich veřejným prostranstvím. Z jejího pohledu město není tvořeno jen hmotnou částí (strukturou ulic nebo zástavbou), ale jedná se o živý pulzující organismus tvořený jeho hlavními aktéry – obyvateli měst. Na svých projektech spolupracuje nejčastěji s odborníky na sociologii a participativní design, kteří zjišťují názory, potřeby a bariéry veřejných prostranství z pohledu obyvatel. Společně s nimi se snaží najít východiska, které přispějí ke zvýšení atraktivity a kvality veřejných prostranství, a tak i ke zlepšení života lidí ve městě. V nedávné době dokončila práci na projektech Atraktivní obec: plánování veřejných prostranství v digitálním věku (www.atraktivniobec.cz) a na projektu Voda ve městě: modrá a zelená infrastruktura mezioborově (www.vodavemeste.cz). Oba projekty mají za cíl vytvořit průvodce pro zástupce samosprávy, a tak podpořit obce při plánování a realizaci veřejných prostranství a zavádění opatření hospodaření s dešťovou vodou.