Ing. arch. Martina Sýkorová

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: martina.sykorova@cvut.cz
ORCID

Martina dokončila roku 2010 studium Fakulty stavební ČVUT, obor Architektura a urbanismus. Po studiu pracovala čtyři roky v architektonické kanceláři Jakub Cigler architekti na pozici stavebního inženýra a urbanisty. Dále jeden rok pracovala na MMR na odboru územního plánování a jeden rok pro společnost, která se specializuje na tvorbu územně plánovacích dokumentací a podkladů T-plan. Od roku 2017 je členem týmu Architektura a životní prostředí na UCEEB.