Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: borivoj.sourek@cvut.cz
ORCID
LinkedIn

Bořivoj Šourek v roce 1996 absolvoval Katedru na tepelných a hydraulických strojů na Vysoké škole dopravy spojů v Žilině. Následně nastoupil jako asistent na Fakultě strojní ČVUT v Praze. V letech 2011 - 2013 pracoval ve firmě Siemens v oddělení energetických úspor. Zárověň v roce 2013 získal na ČVUT titul Ph.D. Od roku 2014 je zaměstnán v UCEEB jako vedoucí Solární laboratoře a od roku 2020 jako vedoucí výzkumného týmu Obnovitelné zdroje energie.