Ing. Hana Najmanová

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 357 151
E-mail: hana.najmanova@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Hana Najmanová je vědecko-výzkumný pracovník v týmu požární laboratoře (FireLAB) a PhD student na katedře Konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze. Předmětem jejího vědeckého výzkumu je oblast evakuace osob a lidského chování za požáru, zabývá se analýzou experimentálních dat z velkorozměrových laboratorních zkoušek a cvičných evakuačních cvičení a využíváním těchto dat v požárním inženýrstvím, např. matematickém modelování pohybu osob. Ve své disertační práci se věnuje specifickým podmínkám evakuace předškolních dětí ve věku 3-6 let. V širším kontextu se zajímá o oblast pokročilých požárně inženýrských metod a jejich aplikaci při řešení požární bezpečnosti.