Ing. Jakub Dytrich

Tajemník a vedoucí Ekonomicko-správní a personální agendy
Telefon: +420 776 745 639, +420 224 356 704
E-mail: jakub.dytrich@cvut.cz

Jakub Dytrich absolvoval Fakultu národohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze. Po deseti letech v soukromém sektoru, kde v pozici finančního managera zpracovával studie proveditelnost a technicko ekonomické optimalizace v energetice, přijal výzvu dělat podobnou práci i pro ČVUT UCEEB, konrétně pro oddělení Energetické systémy budov. Následně přestoupil do pozice tajemníka (finančního ředitele) ČVUT UCEEB, kde řeší financování celé instituce.