Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

Zástupce vedoucího výzkumného oddělení Energetické systémy budov a vedoucí výzkumného týmu LORCA
Telefon: +420 723 552 340, +420 224 356 722
E-mail: jakub.mascuch@cvut.cz
ORCID

Jakub Maščuch je vedoucím Laboratoře organických Rankinových cyklů a jejich aplikací (LORCA). Jeho práce vychází ze zkušeností získaných během Ph.D. studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde se věnoval decentralizované energetice. Aktuálně se soustředí zejména na komercializaci technologie ORC a posílení spolupráce soukromých společností s ČVUT UCEEB v oblasti smluvního výzkumu. Při spolupráci s komerční sférou vychází ze zkušeností, které získal jako projektový manažer ve společnosti TRIGAD zodpovědný za tvorbu technicko - ekonomických studií v oblasti teplárenství a výrobních podniků. V oblasti řízení lidí si je jistý, že produktivita týmu závisí rozhodujícím způsobem na kvalitě osobnosti manažera. Z tohoto důvodu se soustředí na rozvoj emoční inteligence.