Ing. Jan Růžička, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 357 183, +420 778 433 990
E-mail: jan.ruzicka@fsv.cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jan Růžička v roce 1999 absolvoval obor Pozemní stavby a architektura na FSv ČVUT v Praze. V roce 2007 obhájil disertační práci na téma „Mechanicko fyzikální vlastnosti nepálených cihel s vlivem vlhkosti“. Působí jako odborný asistent a výzkumný pracovník na Katedře konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT a v UCEEB ČVUT v týmu Architektura a životní prostředí. V rámci výzkumu se věnuje problematice udržitelné výstavby, přírodních stavebních materiálů, multikriteriálního hodnocení kvality budov, sociálnímu kontextu udržitelné výstavby a problematice BIM a komplexního hodnocení kvality budov.  Jan Růžička je praktikujícím architektem, od roku 2001 vede atelier KUBUS, zaměřuje se na navrhování pasivních domů a ekologickou architekturu. Je členem řady profesních sdružení – CSBS, CPD, SHS, jako člen pracovní skupiny na ČAS se podílí na přípravě datového standardu pro BIM v ČR.