Ing. Jan Špale

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: jan.spale@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jan Špale je studentem doktorského oboru Energetika a procesní inženýrství na Fakultě strojní ČVUT, kde se zaměřuje na vývoj turbín pro systémy pracující s organickým Rankinovým cyklem. V roce 2021 absolvoval magisterský obor Energetika, rovněž na FS ČVUT.  Zkušenosti s vývojem strojních komponent a návrhem obnovitelných zdrojů energie sbíral na zahraničních stážích například v Miláně, Lovani nebo Ambergu. Jan Špale se od roku 2017 podílí na vývoji biomasové mikrokogenerační ORC jednotky Wave v týmu LORCA a přípravě a řešení výzkumných projektů s ní souvisejících.