Ing. Jan Včelák, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu Elektronické systémy a diagnostika
Telefon: +420 224 356 751
E-mail: jan.vcelak@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Jan Včelák, Ing. Ph.D. je vědeckým pracovníkem v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT, oddělení monitorování a inteligentního řízení budov (Česká republika). Souběžně působí ve společnosti InnoRenew CoE (Slovinsko) jako výzkumný pracovník v oblasti senzoriky a monitorování budov. Je spoluzakladatelem společností MoistureGuard a InoSens CZ, kde vede výzkumné a vývojové aktivity. Jeho odborné znalosti jsou spojeny s návrhem senzorů pro speciální účely a komplexními senzorovými systémy včetně algoritmů zpracování dat. Jeho aktivity zahrnují témata udržitelných stavebních materiálů a senzorových systémů pro jejich diagnostiku a monitorování, optické vláknové senzory, systémy monitorování dřevěných konstrukcí a monitoring stavu stavebních konstrukcí obecně. Jako postdok působil ve skupině mikrosystémů v Tyndall NI (Cork, Irsko). Jeho úkoly spočívají především v koordinaci výzkumných a vývojových činností a v dohledu nad výzkumnými projekty jako hlavní řešitel nebo koordinátor, především v oblasti návrhu elektroniky, obnovitelných zdrojů energie, skladování energie a udržitelné výstavby. Je autorem několika impaktovaných publikací, knih, patentů a užitných vzorů v USA, EPO a ČR.