Ing. Jana Vanická Civínová, MSc.

Koordinátorka pro spolupráci s průmyslem a městy
E-mail: Jana.Vanicka.Civinova@cvut.cz

Jana získala své teoretické znalosti při studiu anglického studijního oboru Economics and Management na PEF ČZU, ty praktické doplnila během participace na magisterském double-degree programu ve francouzském Grenoble École de Management, během kterého se její studia rozšířila o další cizí jazyk a zaměřila se vedle finančnictví více na management a týmovou práci. Praktické znalosti v oboru si prohloubila prací v soukromé sféře a od roku 2015 také na UCEEB ČVUT, nejprve jako asistentka tajemníka, následně jako finanční projektová manažerka. Momentálně působí v týmu městských inovací a mezioborové spolupráce.