Ing. Jaroslav Hejl

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: jaroslav.hejl@cvut.cz
ORCID

Jaroslav Hejl vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze v bakalářském oboru Konstrukce pozemních staveb a magisterský obor Budovy a prostředí se zaměřením na konstrukce pozemních staveb. Magisterské studium dokončil v roce 2014. Během studia byl na stážích v Ljublani a Cáchách. Nyní se věnuje stavební akustice v laboratoři akustiky na ČVUT UCEEB.