Ing. Julie Železná, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 737 678 143
E-mail: julie.zelezna@cvut.cz
ORCID

Julie Železná absolvovala v roce 2008 Fakultu Stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavitelství. Jeden rok magisterského studia strávila v Paříži na univerzitě ENS Cachan a v průběhu doktorského studia v roce 2011 strávila 3 měsíce na stáži na CSTB v Grenoblu. V roce 2013 získala doktorát za práci z oblasti environmentálního posuzování stavebních materiálů. Působí jako vědecko-výzkumný pracovník v oblasti posuzování životního cyklu (LCA) stavebních výrobků a budov na ČVUT UCEEB. Je předsedkyní TNK 149 Udržitelnost staveb a zároveň překládá evropské normy z této oblasti.