Ing. Julie Železná, Ph.D.

Vedoucí týmu Udržitelná výstavba
Telefon: +420 737 678 143
E-mail: julie.zelezna@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Julie Železná vystudovala Fakultu Stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavitelství. Jeden rok magisterského studia strávila v Paříži na univerzitě ENS Cachan a v průběhu doktorského studia absolvovala 3měsíční stáž ve výzkumném ústavu CSTB Grenoble. V roce 2013 získala doktorát za práci z oblasti environmentálního posuzování stavebních materiálů. Působí jako vedoucí vědecko-výzkumného týmu Udržitelná výstavba na ČVUT UCEEB a věnuje se tématům posuzování životního cyklu (LCA) stavebních výrobků, konstrukcí a budov, udržitelnosti staveb, ESG a související legislativy. Je zapojena do vývoje národní certifikační metodiky udržitelnosti budov SBToolCZ a je předsedkyní technické normalizační komise TNK 149 Udržitelnost staveb a zároveň překládá evropské normy z této oblasti.