Ing. Marek Petreje

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: marek.petreje@fsv.cvut.cz

Marek Petreje v roce 2021 dokončil magisterský obor Inženýrství životního prostředí na Fakultě stavební ČVUT. V rámci studia absolvoval studijní pobyt na University of Southern Denmark a nabral cenné pracovní zkušenosti v komerční sféře. Od stejného roku je studentem doktorského studia programu Vodní hospodářství a vodní stavby na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství fakulty Stavební ČVUT. V posledních letech se zaměřuje na výzkumnou činnost v oblasti modro-zelené infrastruktury měst, zavlažovacích systémů včetně využití šedé vody, a na přírodě blízké technologie čištění odpadních vod v umělých mokřadech, a to s přesahem do projekční praxe. Intenzivně se věnuje aplikovanému výzkumu v oblasti materiálové recyklace v rámci substrátů zelených střech.