Ing. Martin Volf, Ph.D.

Vedoucí výzkumného oddělení Architektura a životní prostředí
Telefon: +420 224 356 711, +420 777 017 116
E-mail: martin.volf@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Martin Volf vystudoval Fakultu stavební ČVUT, obor Budovy a prostředí se zaměřením na dřevěné konstrukce pozemních staveb. Poslední rok magisterského studia a diplomovou práci zpracovával na University of Stavanger, Norsko. V roce 2017 obhájil dizertační práci na téma "Environmentálně efektivní obvodové pláště budov". Současně pracoval v několika architektonických ateliérech a specializovaných projekčních kancelářích (EVEX, Petlach TZB, homostudio). Od roku 2018 působí jako odborný asistent na Fakultě stavební v Praze v oblasti integrovaného návrhu budov a udržitelné výstavby. Tématu environmentálně efektivních staveb se věnuje v mezinárodních i národních výzkumných projektech i nadále. Stará se o vývoj metodiky SBToolCZ, věnuje se také vzdělávání v oblasti ESG.