Ing. Michal Bureš, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 357 174, +420 606 456 924
E-mail: michal.bures@cvut.cz
ORCID

Michal Bureš vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze v roce 2011 obor Budovy a prostředí. V roce 2017 obhájil dizertační práci na téma "Vývoj lehkého obvodového pláště na bázi dřeva – konstrukční a stavebně fyzikální souvislosti". V rámci výzkumné činnosti se věnuje novým řešením v oblasti dřevostaveb a pasivních domů. Od roku 2005 souvislá praxe v projekčních a architektonických kancelářích. Od roku 2015 autorizace ČKAIT a vlastní projekční kancelář.