Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 357 111
E-mail: miroslav.urban@cvut.cz
ORCID

Miroslav Urban absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze v roce 2003. V roce 2008 obhájil disertační práce na téma Energetická náročnost v budov v ČR. Od roku 2003 působil v projekční kanceláři jako samostatný projektant. V letech 2004 – 2008 byl zaměstnancem ministerstva pro místní rozvoj. Od roku 2007 je zaměstnancem na katedře technických zařízení budov, kde se podílí na všeobecné výuce předmětů zaměřených na energetické systémy budov, vede bakalářské a diplomové práce, podílí se na vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti energetické náročnosti budov. Od roku 2013 působí na UCEEB, kde se spolupodílí na vědeckých projektech, vede a provádí zakázky smluvního výzkumu zaměřené na energetickou náročnost budov a vnitřní prostředí.