Ing. Petr Ptáček, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 353 745
E-mail: petr.ptacek@cvut.cz
ORCID

Petr Ptáček je absolventem oboru Technologie dřeva na TU Dřevařské fakultě ve Zvolenu (1994). Doktorské studium absolvoval v oboru Technologie zpracování dřeva na TU Dřevařské fakultě ve Zvolenu (1998). Věnuje se věnuje materiálům ze dřeva a na bázi dřeva. Diagnostikou poruch v dřevostavbách, ochranou dřeva a dřevěných konstrukcí.