Ing. Robert Jára, Ph.D.

Ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT
Telefon: +420 728 325 691
E-mail: robert.jara@cvut.cz
ORCID

Ing. Robert Jára, Ph.D. v roce 2018 absolvoval doktorské studium na Katedře ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební (FSv) ČVUT v Praze, kde dosud působí jako odborný asistent se zaměřením na dřevostavby. Na ČVUT UCEEB pracuje od jeho vzniku, od roku 2016 zastával funkci zástupce vedoucího výzkumného oddělení Materiály a konstrukce budov. Odborně se zabývá výzkumem v oblasti navrhování dřevostaveb a experimentální analýzy stavebních konstrukčních prvků. Od 1. července 2021 vede ČVUT UCEEB na pozici ředitele.