Ing. Tomáš Vlach, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu Kompozitní konstrukce
E-mail: tomas.vlach@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Tomáš Vlach dokončuje doktorské studium v kombinované formě v programu Pozemní stavby na Katedře kontrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze. Vyučuje například předměty Pozemní stavby 3, Projekt a pracuje jako odborný asistent na téže katedře. Absolvoval 3 měsíční stáže na RWTH Aachen pod vedením univerzitního profesora Josefa Heggera. Je součástí týmu laboratoře kompozitních materiálů pod vedením profesora Petra Hájka, kde se zabývá převážne alternativním vyztužování betonových prvků a jejich aplikacemi.