Ing. Vladimír Jirka, CSc.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 602 101 770
E-mail: vladimir.jirka@uceeb.cz

V roce 1980 absolvoval obor Jemná mechanika a optika na strojní fakultě ČVUT, v roce 1987 získal CSc. v ústavu Slunce Turkmenské akademii věd v Ašchabadu s dizertací na téma Sluneční koncentrátoty - lineární Fresnelovy čočky. Pracoval v FzU AV ČR, BU AV ČR, následně založil ENKI, o.p.s, kde pracuje dodnes. Od roku 2014 na částčný úvazek v UCEEB.