Ing. Vladimír Šulc, Ph. D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 352 599
E-mail: vladimir.sulc@fs.cvut.cz

Vladimír Šulc absolvoval v roce 1986 Strojní fakultu ČVUT v Praze, obor kompresory a chladící zařízení. V témže roce nastoupil do Výzkumného ústavu potravinářské a chladící techniky, odd. kompresorů. Po začlenění výzkumného ústavu do firmy Thermo King pracoval od roku 1993 do roku 2019 v centrále firmy v Minnesotě, U. S. A., po většinu času v oddělení kompresorů. V roce 2009 získal na Strojní fakultě ČVUT v Praze doktorát.