Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu Moderní energetika
Telefon: +420 721 070 207
E-mail: vojtech.zavrel@cvut.cz
ORCID
LinkedIn

Vojtěch Zavřel je vědecký pracovník s bohatými zkušenostmi z národních i mezinárodních výzkumných projektů a expert na numerické modelování a dynamické simulace budov a souvisejících energetických systémů, včetně místních obnovitelných zdrojů, systémů vytápění, přípravy teplé vody, vzduchotechniky, chlazení a vnitřního prostředí. V současné době se věnuje především integraci energetických systémů budov do širší energetické infrastruktury, přičemž klade důraz na chytrý management budov a návrh nových tržních mechanismů, které stimulují komunitní energetická řešení a efektivní interakci mezi budovami a energetickou sítí.

Magisterský titul obhájil v roce 2013 na Českém vysokém učení technickém v Praze v oboru Inteligentní budovy. Následně působil čtyři roky na Eindhoven University of Technology, kde v roce 2018 získal doktorát v rámci výzkumné skupiny Computational Building Performance Simulation. V současnosti působí jako odborný asistent na Fakultě strojní a zároveň jako vedoucí výzkumného týmu Moderní energetika v Univerzitním centru energeticky efektivních budov na Českém vysokém učení technickém v Praze.