Ing. Zdenko Malík, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 224 356 712
E-mail: zdenko.malik@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Zdenko Malík v roce 2015 absolvoval magisterské studium v oboru Budovy a prostředí na Fakultě stavební ČVUT v Praze a v roce 2023 doktorské studium v oboru Pozemní stavby. Na Katedře konstrukcí pozemních staveb se jako odborný asistent podílí na výuce Stavební fyziky. 
Od roku 2015 působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník v oddělení Architektura a životní prostředí. V roce 2018 absolvoval pětiměsíční stáž ve firmě Transsolar ve Štuttgartu, kde spolupracoval na konceptech snižování energetické náročnosti velkých budov a územních celků v Evropě, Asii a Americe. Zabývá se šířením tepla v konstrukcích a budovách jak pomocí pokročilých simulací, tak měřením a experimentální činností.