Inovativní řešení pro subtilní betonové konstrukce

Aktualita, 22.03.2019

Beton vyztužený nekovovými tkanými výztužemi je inovativním řešením rostoucí poptávky po subtilních betonových prvcích ze strany stavařů i umělců. Vývojem prvků z textilního betonu se zabýváme i u nás v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.

Tradiční železobeton je nejpoužívanějším kompozitním materiálem ve stavebnictví. Avšak kvůli normám, které v zájmu ochrany před korozí vyžadují dostatečné krytí ocelových výztuží, není možné vyrábět tenké prvky a zároveň přitom zachovat požadované pevnostní parametry. V oblasti výzkumu i na trhu se proto uplatňují také kompozitní výztuže, jež mají v porovnání s ocelovou výztuží podobné či lepší mechanické parametry a přitom nekorodují. V posledních letech se objevují i betony vyztužené technickými textiliemi z materiálů s vysokou pevností v tahu.

Využití najdou především tam, kde je žádoucí úspora hmotnosti. Současné aplikace jsou zaměřeny především na nenosné prvky, nejčastěji fasádní a zábradelní panely, nábytek, pomocné výztuže lávek apod. V budoucnosti očekáváme rostoucí počet aplikací z textilního betonu, které by mohly přinést úsporu primárních zdrojů surovin. Jejich masivnější výrobu však umožní až lepší znalost materiálů. Zatím se při jejich navrhování vychází z experimentálních výsledků, protože není k dispozici přesný normový podklad.

Tým pod vedením Tomáše Vlacha kromě jiného například finalizuje numerické simulace a experimentální ověření vyztužování rámových rohů. Bylo dosaženo velmi pozitivních výsledků a podařilo se zajistit únosnost v zalomení podobnou jako v nezalomené ploše. Otevírají se tak potenciální možnosti dalších aplikací tohoto materiálu, například pro zalamované fasády, různá schodiště, ztracené bednění apod.