Inovativní větrací jednotka s termoelektrickými moduly pro řízení teploty vzduchu

Registrační číslo: TK01020180
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Zahájení: 01.07. 2018
Ukončení: 30.06. 2022

Projekt se zabývá vývojem inovativní jednotky pro lokální úpravu vzduchu využívající termoelektrické moduly. Cílem projektu je návrh prototypu jednotky včetně modulu inteligentního řízení s návazností na kvalitu vnitřního prostředí a dostupnou obnovitelnou energií. Cílem podpory je urychlení vývoje jednotky a zvýšení personálních kapacit, které se tomuto tématu budou věnovat za účelem uvedení nového produktu na trh. V rámci projektu bude vyvinut a v posledním roce projektu 2023 představen předprodukční prototyp a ochráněno související duševní vlastnictví.