Integrace pohyblivého mechanického roštu na alternativní biomasu s vysokým obsahem vlhkosti a popeloviny do ohniště mikrokogenerační ORC jednotky

Registrační číslo: TK02020137
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Ing. Zbyněk Zelený
Zahájení: 01.08. 2019
Ukončení: 31.07. 2022
Partneři: G – Team Progres, spol. s r.o.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

  • nalézt ucelené řešení spalovací komory mikrokogenerační jednotky pro tuhá paliva na bázi biomasy s vysokým obsahem popeloviny a vody,
  • navrhnout mechanický pohyblivý rošt včetně jeho chlazení,
  • vyřešit optimální přívod vzduchu do spalovací komory mikrokogenerační jednotky a případnou recirkulaci spalin v ohništi,
  • přispět k označení „Ekodesign“ produktu Wave 120 kW,
  • umožnit spalovat zcela novou skupinu paliv v mikrokogeneračních ORC jednotkách,
  • informovat o dosaženém návrhu akademickou obec prostřednictvím odborné publikace na mezinárodní konferenci.