interGraces – Platforma pro integraci IoT komponent do SOA systémů

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026737
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Zahájení: 01.08. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: EXPECT-IT, s.r.o.

Předmětem projektu je výzkum vertikálně integrované platformy založené na SOA pro provoz IoT zařízení se širokým uplatněním s porovnatelně nízkými náklady na implementaci. Cílovým klientem pro uplatnění produktu v podobě vertikální end-to-end platformy budou zejména malé a střední podniky. Výstupem projektu bude 1 x prototyp kompletní platformy interGraces, 1 x funkční vzorek senzoricko-komunikační sestavy, 1 x software pro řízení a správu fyzických i logických komponent platformy interGraces.