Katalog druhotných surovin pro stavebnictví

Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin z průmyslových provozů a komunálních odpadů pro použití ve stavebnictví (II. díl)
Tento druhý dál Katalogu poskytuje přehled nejčastějších druhotných surovin z průmyslu a komunálního odpadu, které se dají použít ve stavebnictví. Zároveň katalog poskytuje legislativní přehled a přehled norem, které se týkají využívání těchto surovin. Katalog jsme vypracovali pro projektanty, architekty a producenty výrobků s cílem usnadnit jim využívání druhotných surovin. Katalog obsahuje také konkrétní příklady dobré praxe a možnosti, kde se dají výrobky s obsahem recyklátu využít.

Kompozitnikonstrukce/katalogII.png

Komercializace

Umožňujeme zveřejnění výrobků s obsahem recyklátu na našem webu recyklujmestavby.cz. Dále nabízíme konzultace ohledně možnosti recyklace surovin pro použití ve stavebnictví.

O výsledku

Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin byl vytvořen jako online verze dokumentu pro Českou agenturu pro standardizaci. Katalog má dvě základní sekce – přehled druhotných surovin a recyklovaných výrobků. Pro doplnění přehledu o tématice jsou v dalších sekcí shromažděné legislativní požadavky a související předpisy normy a zkušební postupy pro uvádění recyklovaných produktů do praxe. K snazšímu porozumění problematice katalog pak přispívá doplňkový slovníček pojmů. Ke stažení je i interaktivní offline verze katalogu ve formátu PDF.