Katalog druhotných surovin pro stavebnictví

Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví
Vytvořili jsme katalog, ve kterém najdete odpovědi na to, proč využívat stavební a demoliční odpad, jak se dá zrecyklovat budova a které suroviny lze získat při demolici. Dále jsme popsali jak se ověřují vlastnosti recyklátů a které recyklované výrobky lze použít ve výstavbě. A pro všechny zadavatele veřejných zakázek Katalog obsahuje stručný návod, jak lze podpořit využití recyklátů ve veřejných zakázkách.

Katalogu má pět hlavních částí a to: 
  • přehled základních pojmů; 
  • přehled materiálů ze stavebního a demoličního odpadu s potenciálem využití ve stavebnictví;
  • přehled stavebních výrobků obsahujících druhotné suroviny;
  • přehled evropských a národních předpisů o nakládání s odpady doplněný o odpovědi na otázky často řešené v praxi; 
  • postupy certifikace, zkušební postupy a normy obsahující informaci o zavádění těchto výrobků na trh.

Kompozitnikonstrukce/katalogI.png

 

Komercializace

Nabízíme zveřejnění výrobků s obsahem recyklátu a příkladů dobré praxe zdarma na webu recyklujemstavby.cz. Dále nabízíme konzultace v oblasti dekonstrukce budov, recyklace stavebního a demoličního odpadu a využití stavebního recyklátu v nových stavbách.

O výsledku

Webová verze Katalogu je dostupná na adrese www.recyklujmestavby.cz a najdete na ni kompletní obsah tištěné verze. Navíc online verze obsahuje i otevřenou databázi výrobků s obsahem druhotných surovin. Tato databáze je zcela otevřená, jak pro nahlížení, tak i pro vkládání nových výrobků a předpokládá se její postupné doplňování na základě rozšiřování trhu s těmito výrobky a materiály. Na webu je také uveden přehled organizací a firem, které se zabývají recyklací ve stavebnictví. Dále je web doplňován příklady dobré praxe, ve kterých byl recyklát úspěšně použit pro novou stavbu.