Kogenerační jednotka WAVE 120

Kogenerační jednotka na biomasu o tepelném výkonu 120 kW a elektrickém výkonu 6 kW
Vyvinuli jsme unikátní zařízení WAVE schopné vyrábět elektřinu a teplo z biomasy. Umíme dodat plně certifikovanou technologii (ve spolupráci s externí společností), která je schopna dodat 50 – 500 kW tepla a 4 – 24 kW elektřiny, které jako palivo využívá i nekvalitní štěpku. WAVE je umístěn v kontejneru, stavební příprava na jeho instalaci je proto minimální. WAVE je plně automatický včetně odvodu popela a zapalování. Poskytujeme pro něj službu vzdáleného dohledu 24/7, která zajistí, že o problému víme dříve, než se projeví.
WAVE je řešen tak, aby byl schopen nahradit prakticky jakýkoli zdroj tepla se zajímavou návratností
  • Zemní plyn
  • Biomasu
  • Uhlí
  • LTO
  • LPG
  • Elektřinu

Komercializace

Komercializace již proběhla. Hledáme partnery pro rozšíření obchodní spolupráce.

O výsledku

V současnosti se jednotka velikostně hodí například jako zdroj pro průmyslové provozy, které suší produkty nejrůznějšího druhu, pro zemědělské farmy, do bytových domů, větších penzionů, kulturních domů, nebo úřadů. Podle vědců by jednotka perspektivně mohla být vhodná i pro domácnosti, ale s ohledem na zpřísňování stavebních předpisů co se týká tepelně-technických vlastností nových budov, půjde o instalace do starších a historických rodinných usedlostí. Nasazení v domácnostech bude záviset na ekonomických úspěších a spolehlivosti nasazení ve vyšších výkonových hladinách.

Výhodou mikroelektrárny je jednoduché ovládání a to, že je prakticky bezúdržbová, díky samočisticím mechanismům. Dnes je ovladatelná dokonce i z chytrého telefonu a dokáže zaslat upozornění na případné problémy. Samozřejmostí je v pilotních instalacích dohled dodavatele nad jejím chodem v rámci servisního zajištění a každoroční odborné revize, které jsou ovšem nutné i při provozu standardních kotlů.