Kogenerační ORC jednotka o tepelném výkonu 120 kW na dřevní štěpku v kontejnerovém provedení

Registrační číslo: TK01020061
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Ing. Zbyněk Zelený
Zahájení: 01.07. 2018
Ukončení: 01.12. 2020
Partneři: Ing. Miroslav Šamata, BHC Jílové s.r.o.

Cílem tohoto projektu je vývoj, stavba a otestování kogenerační ORC jednotky o tepelném výkonu 120 kW na dřevní štěpku v kontejnerovém provedení s elektrickým výkonem cca 5 kW. Výhodami tohoto prototypu bude (mimo samotné kombinované výroby) možnost umístit takovou jednotku vně budovy (díky kontejnerovému řešení) a schopnost zpracovat i méně kvalitní palivo. V rámci řešení projektu vzniknou ještě 2 užitné vzory z oblastí odbornosti obou dalších uchazečů. Zhruba v polovině doby projektu by měl být prototyp jednotky fyzicky postavený a bude následovat jeho testování a optimalizace. Po úspěšném řešení projektu bude vyvinuta technologie s velkým tržním potenciálem, což je potvrzeno aplikačními garanty. Všichni 3 uchazeči by se i nadále podíleli na následné výrobě a vývoji této technologie.