Koncepty udržitelných čtvrtí

Nabídka služby
Tvoříme koncepty udržitelných čtvrtí a navrhujeme pro ně energetický standard, způsob zásobování energiemi, materiálové řešení s ohledem na cirkulární ekonomiku a prvky modrozelené infrastruktury. 


Jednotlivé fáze služby zahrnují:
  • stanovení zásad pro rozvoj čtvrti (definice, cíle, nástroje, předpoklady a možnosti dosažení),
  • návrh možností uplatnění zásad pro danou lokalitu v oblasti: snižování energetické náročnosti budov, materiálového řešení, nakládání s vodou, vnitřního prostředí budov, ekonomických aspektů investice a provozu, sociálních aspektů, principů zelené a modré infrastruktury,
  • návrh způsobu uplatnění obnovitelných zdrojů: principy, typické výkonové a účinnostní parametry, typické náklady na technologie,
  • dle stanovené ambice vypracování konceptu energeticky plusové čtvrti (PED), uhlíkově neutrální čtvrti, případně uplatnění dalších přístupů s důrazem na energetickou efektivitu, bezpečnost a dekarbonizaci,
  • ucelený koncept udržitelné čtvrti včetně následného zhodnocení předloženého projektu z pohledu urbanistického řešení, zásobování teplem, elektroenergetiky, staveb a konstrukcí.


V případě dalších dotazů či speciálních požadavků nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba

Ing. Mgr. Michal Kuzmič