Pozvánka na webinář

Inovace v energetickém managementu

Zveme vás k online účasti na kongresu sítí energetické účinnosti v Bavorsku, který se bude konat dne 13. 7. v 10:00 s účastí bavorského ministra financí, koordinátorů a členů jednotlivých sítí. Akce se koná v rámci projektu EUKI „Sítě energetické účinnosti – Přeshraniční výměna zkušeností se snižováním energetické náročnosti“. Cílem kongresu je nahlédnout pod pokličku funkčních Sítí energetické účinnosti, které již mnoho let fungují napříč celým územím Bavorska. Za českou stranu vystoupí Ing. Jan Špale z ČVUT UCEEB.

Kdy: úterý 13. července od 10:00 hod.

Akce je určena pro české municipaliy, energetické manažery a poskytovatele energetických služeb a pro české uchazeče je simultánně tlumočena.

Předběžný program kongresu:

  • 10.00 – 11.00 Úvodní slovo (bavorský ministr financí a zástupci koordinátora sítě)
  • 11.00 – 12.00 Aktuální inovační projekty ze sítí v cílovém trojúhelníku ekologie-ekonomikabezpečnost dodávek - panelová diskuze (zástupci členů sítě)
  • 13.00 – 13.30 Možnosti snížení CO2 v průmyslu - technické možnosti a ekonomické výzvy (společnost Schlagmann Poroton)
  • 13.30 – 14.00 Zřízení společné tepelné a plošné energetické sítě z obnovitelných energií - realizační projekt z plánu využití digitální energie okresu Berchtesgadener Land
  • 14.30 – 15.00 Zřízení a provoz městské vodíkové infrastruktury - provozní zkušenosti a perspektivy
  • 15.00 – 15.30 Meziměstské energetické využití kalů z čistíren odpadních vod v mono spalovně ve Straubingu - současný stav
  • 15.30 – 15.50 Představení projektu EUKI - Sítě energetické účinnosti

Prosím, registrujte se zde. Odkaz na konferenci bude zaslán registrovaným před samotným setkáním.

Cílem projektu podpořeného z prostředků EUKI 2020 (EUropean Climate Initiative/Europäische Klimaschutzinitiative) „Sítě energetické účinnosti – Přeshraniční výměna zkušeností se snižováním energetické náročnosti“  je vytvořit v České republice podle německého vzoru síť či více sítí subjektů spolupracujících v oblasti zvyšování energetické účinnosti, které budou sdílet informace i zkušenosti a podporovat vznik dalších projektů zaměřených na inovace, úspory a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o původní německý koncept sdružující průmyslové firmy, zástupce měst i obcí a poskytovatele energetických služeb. Jednotliví účastníci přispívají k chodu své sítě a díky členství získávají služby energetických poradců, kteří navrhují a připravují projekty úspor energie a opatření pro navýšení energetické účinnosti.

Účast na setkání je součástí projektu Přeshraniční výměna zkušeností v oblasti snižování energetické náročnosti, podpořeného z programu EUKI.