Konstrukční inženýrství

Výzkumný tým
Hlavním tématem, kterým se naše oddělení zabývá, jsou konstrukční systémy a jejich inovace. Vzhledem k zaměření výzkumného centra je jasné, že se nejvíce věnujeme systémům dřevostaveb. Nejsou nám ale cizí ani konstrukční systémy z jiného materiálu. Úzce spolupracujeme s týmem kompozitních materiálů nebo s praxí, jenž se věnuje ocelovým konstrukcím. Hlavní náplní naší činnosti jsou statické výpočty, numerické modely, reálné testování a jeho analýza.

K dispozici máme testovací halu s možností zkoušet i velkorozměrová zkušební tělesa. Disponujeme zkušebním zařízením, které umožňuje působení statického i dynamického zatížení až do hodnoty 1 000 kN. Variabilní nastavení zkušebního systému umožňuje zkoušet vedle běžných ohybových a smykových zkoušek např. i stěnové systémy zatížené vodorovnou a svislou silou zároveň. Pro materiálové zkoušky používáme menší mechanickou laboratoř s lisy do hodnoty zatížení 100 kN.

Dále poskytujeme analýzu požární odolnosti dřevostaveb a zajišťujeme podporu pro požární zkoušky. Zabýváme se návrhem a realizací monitoringu konstrukcí. Připravujeme pro firmy podklady pro Evropské technické schválení výrobků (ETA).

Hlavní aktivity týmu:

  • Provádíme statiku dřevostaveb.
  • Analyzujeme požární odolnosti dřevostaveb.
  • Zařizujeme monitoring konstrukcí.
  • Tvoříme výpočetní modely a numerické simulace (MKP).
  • Připravujeme podklady pro Evropské technické schválení výrobků (ETA). 

Vybavení

V rozsahu 250 kN, 630 kN, 1 000 kN, hydraulické čelisti do tahu 250 kN. Tymyfoto/Konstrukcniinzenyrstvi/DSC_8140copy.jpg
Relativní deformace prvku tenzometricky a opticky. Deformace prvků pomocí induktivních a potenciometrických snímačů. Tymyfoto/Konstrukcniinzenyrstvi/6EE42354-8A1B-4159-9EAD-BDADE2A8897F.jpeg

Sylvatest; Fakopp; Timber Grader; Rezistograf. Tymyfoto/Konstrukcniinzenyrstvi/BDD5AAD3-B43B-4CC1-B3CC-DCE250898506.jpeg
Testování mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. Akreditovaná laboratoř se zaměřuje na testování stavebních prvků a dílců. V laboratoři jsou měřeny mechanické vlastnosti dřevěných, ocelových, železobetonových, zděných a dalších prvků či konstrukcí. Provádí se zde statické a dynamické zatěžovací zkoušky stavebních dílců, nosníků a panelů s měřením síly, deformace, frekvence, zrychlení, dynamického součinitele apod. Tymyfoto/Konstrukcniinzenyrstvi/DSC_0923kopie.jpg