Kvalitní domy odolají i pandemii

Aktualita, 15.04.2021

ČVUT v Praze se podílelo na vzniku a vývoji metodiky hodnocení resilience bytových domů, navazující na nástroj SBToolCZ (Sustainable Building Tool CZ). Ten už řadu let slouží k posuzování a certifikaci kvality budov, jejich vlivu na životní prostředí i dalších hledisek. Mezi sledovaná témata nově patří také odolnost bytových domů vůči pandemickým krizím a jejich vlivům na fungování společnosti i jednotlivců.

Události posledního roku ukázaly, že velkou hrozbou mohou být i pandemie infekčních chorob. Z hlediska obyvatel bytových domů se kvůli tomu objevuje celá řada nových situací a problémů, o kterých je dobré přemýšlet již v rámci příprav projektů budov. Zvládnout je potřeba například přechod na distanční výuku a práci z domova, karanténní opatření v případě rizikového kontaktu,  léčbu lehčích forem onemocnění v domácích podmínkách bez nakažení dalších členů domácnosti i následky po prodělání choroby. Odolat je nutné i dalším hrozbám vyvolaným pandemií, jako je například energetická chudoba apod.

V zájmu zvýšení resilience bytových domů v průběhu pandemie je důležité klást důraz na všechny složky zdravého vnitřního prostředí v budovách: kvalitu vnitřního vzduchu (větrání), tepelně-vlhkostní mikroklima, akustiku, denní osvětlení a oslunění. Na místě je také úprava dispozičních řešení bytů a společných prostor.

Chceme-li mít svůj byt připravený na podmínky pandemie, ukazuje se, že je vhodné mít prostornější vstupní část bytu, zónu pro bezpečné sejmutí a desinfekci/sterilizaci ochranných pomůcek (rouška, štít, maska, plášť, vrchní část oblečení). Výhodou bude nedaleký vstup na předzahrádku nebo na balón, kde je možné tyto kontaminované věci bezpečně vyvětrat.

Pro distanční výuku a práci v režimu home office by v ideálním případě měla být součástí bytu buď samostatná pracovna, nebo alespoň plnohodnotné pracovní místo (vysoký stůl atp.). Velkou předností bude variabilní prostor, který umožní rychlou změnu dispozice pomocí skládacích nebo „nábytkových“ příček. Další výhodou je více oken v místnosti, aby bylo možné půdorys rozdělovat.

Protože jsou lidé v době pandemie nuceni strávit mnohem více času doma, je třeba dbát také na jejich duševní pohodu. Velice důležitý je dostatek světla – oslunění a denní osvětlení. V rámci bytu by měl být standardně umožněn přístup na čerstvý vzduch z každého bytu na dostatečně prostorné balkony, předzahrádky se zelení nebo výhledem do ní.

Více detailů můžete nalézt zde.