LC DISTRICTS – Přechod na nízkouhlíkové obce za podpory regionálních programů

Registrační číslo: PGI05809
Poskytovatel: EU EFRR – program Interreg Europe
Řešitel: Mgr. Barbora Vlasatá
Zahájení: 01.08. 2019
Ukončení: 31.01. 2023

Cílem projektu je zlepšit programy regionálního rozvoje v oblasti renovací a výstavby energeticky efektivních budov, dálkového vytápění a dalších způsobů obnovy měst přinášejících snížení emisí CO2. Hlavními výstupy projektu budou diagnostické zprávy o strategiích a nástrojích pro nízkouhlíkové obce, průvodci metodikou a osvědčenými postupy, stručné zprávy o regionální politice a regionální akční plány.