LORCA

Vývoj technologií v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla

Laboratoř organických Rankinových cyklů a jejich aplikací se zaměřuje především na vývoj a testování prototypů zařízení na principu organického Rankinova cyklu (ORC), jejich komponent a optimalizaci vedoucí k produkci konkurenceschopných řešení na trh.

Sledujeme dva směry využití ORC technologií – recyklace odpadního tepla v průmyslu a kombinovaná výroba elektřiny a tepla z biomasy nízkých výkonů.
V aplikační oblasti dále vyvíjíme řešení konceptu tzv. Carnotových baterií, tedy ukládání elektřiny za pomoci odpadního tepla. Na řešeních intenzivně spolupracujeme s průmyslovým partnerem.

Naše výzkumné aktivity se týkají zejména kombinací teplených oběhů a vývoje expandérů pro tyto oběhy.
Největší objem smluvního výzkumu se realizujeme při tvorbě a nasazování inovativních energetických konceptů v průmyslových podnicích a v teplárenství.  Řešíme i dílčí vývojové úkoly pro vývoj technologií našich partnerů.

Hlavní aktivity týmu

 • Vedeme projekty spojené s návrhem, vývojem a testováním prototypu jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na principu ORC pro průmyslové využití.
 • Vyvíjíme a testujeme zařízení pro využití odpadního tepla z průmyslových procesů.
 • Zkoušíme a ověřujeme nové typy expandérů pro ORC.
 • Optimalizujeme komponenty pro ORC zařízení.
 • Inovujeme zařízení s kombinovanými tepelnými oběhy.
 • U vytápěcích jednotek měříme provozní parametry, spotřebu, provozní stav a účinnost.
 • Provádíme energetické poradenství pro průmyslové podniky, teplárny i veřejný sektor.
 • Jsme registrováni v seznamu poskytovatelů energetických služeb v České republice u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Výsledky

1

Kogenerační jednotka WAVE 120

Kogenerační jednotka na biomasu o tepelném výkonu 120 kW a elektrickém výkonu 6 kW.

Zobrazit více

Vybrané projekty

Vybavení

 • Využití odpadního tepla;
  elektrický výkon: 5 kW
 • Tepelný výkon: 50 kW;
  elektrický výkon: 1,5 kW
Výkon: 50-150 kW;
teplota: 250-450°C