Materiálový vývoj a zkoušky

Vyvíjíme materiály pro stavební prvky a provádíme nezávislé testování jejich vlastností. Zaměřujeme se na široké spektrum od materiálů na bázi dřeva přes vysokopevnostní beton až k nanomateriálům.

Aktuality

Recyklované materiály bude možné použít i na zelené střechy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a partneři z národního centra kompetence CAMEB navrhli a analyzovali koncept...

Podílíme se na hledání možných náhrad přírodního písku v betonu

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ověřuje ve spolupráci s kolegy z Manipal University Jaipur možnosti,...

Pomocí elektronového mikroskopu analyzujeme stavební materiály

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT využívá elektronový mikroskop (SEM-EDS) k pozorování detailní morfologie a...

Vyvíjíme bytové domy z dřevěných panelů s betonovou nosnou konstrukcí

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na projektu TiCo, který bude využívat výhod prefabrikace při...

Výsledky