Materiálový vývoj a zkoušky

Vyvíjíme materiály pro stavební prvky a provádíme nezávislé testování jejich vlastností. Zaměřujeme se na široké spektrum od materiálů na bázi dřeva přes vysokopevnostní beton až k nanomateriálům.

Aktuality

Nabízíme řešení pro maximální využití odpadů ze staveb a demolic

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT podporuje společně se svým průmyslovým partnerem AZS Recyklace odpadu,...

Recyklované materiály bude možné použít i na zelené střechy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a partneři z národního centra kompetence CAMEB navrhli a analyzovali koncept...

Podílíme se na hledání možných náhrad přírodního písku v betonu

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ověřuje ve spolupráci s kolegy z Manipal University Jaipur možnosti,...

Pomocí elektronového mikroskopu analyzujeme stavební materiály

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT využívá elektronový mikroskop (SEM-EDS) k pozorování detailní morfologie a...

Výsledky