Materiálový vývoj a zkoušky

Vyvíjíme materiály pro stavební prvky a provádíme nezávislé testování jejich vlastností. Zaměřujeme se na široké spektrum od materiálů na bázi dřeva přes vysokopevnostní beton až k nanomateriálům.

Aktuality

Testujeme řešení pro snížení environmentálních dopadů vysokohodnotných betonů

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT experimentálně ověřuje možnosti nahrazení primárních surovin ve...

Nabízíme řešení pro maximální využití odpadů ze staveb a demolic

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT podporuje společně se svým průmyslovým partnerem AZS Recyklace odpadu,...

Recyklované materiály bude možné použít i na zelené střechy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a partneři z národního centra kompetence CAMEB navrhli a analyzovali koncept...

Podílíme se na hledání možných náhrad přírodního písku v betonu

Výzkumný tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ověřuje ve spolupráci s kolegy z Manipal University Jaipur možnosti,...

Výsledky