MAWISPhoto

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015643
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Zahájení: 01.10. 2019
Ukončení: 30.09. 2022
Partneři: HRDLIČKA spol.s r.o.

Projekt je zaměřen na vývoj aplikace MAWISPhoto, která slouží pro kontrolu kvality staveb a stavebních prací prostřednictvím samosběru, automatizovaného zpracování, zobrazení a správu geoinformačních dat pomocí metody digitální fotogrammetrie. Výstupem projektu je software – komerční webová služba pro zpracování 3D dokumentace technické infrastruktury v procesu investiční výstavby.