Měření tepelně-technických vlastností konstrukcí

Nabídka služby

Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé laboratorní měření tepelně-technických vlastností stavebních výrobků a konstrukcí na full-scale vzorcích.

Nabídka zahrnuje:

  • měření součinitele prostupu tepla, povrchové teploty, hustoty tepelného toku a teploty i relativní vlhkosti v konstrukci za kontrolovaných okrajových podmínek ve velké klimatické dvojkomoře,
  • měření průvzdušnosti stavebních výrobků a konstrukcí ve velké klimatické dvojkomoře včetně vlivu na rozložení teploty a vlhkosti ve vzorku,
  • dlouhodobé měření tepelně-vlhkostního chování stavebních výrobků a konstrukcí v testovacích polích západní fasády s kontrolovaným vnitřním a přirozeným venkovním prostředí,
  • doprovodná laboratorní měření klíčových vlastností použitých materiálů jako jsou součinitel tepelné vodivosti, faktor difuzního odporu, kapilární nasákavost, aktuální vlhkost apod.,
  • interpretaci výsledků měření.


Zákazník si u nás může ověřit chování nově vyvinutých i stávajících řešení.

V případě speciálních požadavků nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba

Ing. Kamil Staněk, Ph.D.