Městské inovace

Hlavní výzkumný okruh

Městské inovace jsou technologické, organizační a procesní změny, které pomáhají zvyšovat kvalitu života. Řadíme sem jak systémové projekty ve velkých městech, tak dílčí investice do veřejných budov či prostranství v malých obcích. Společným jmenovatelem je snaha o pozitivní dopady na životní prostředí, o funkční a zdrojově efektivní budovy, digitalizované služby a ve výsledku o spokojené obyvatele. První překážkou je nedostatek ověřených informací, co konkrétně mohou nové trendy obcím přinést a na jaké inovace se zaměřit.

Hlavní částí úkolu obecních a městských samospráv je dobře informovaná příprava a kvalitní návrh. Ať už jde o rekonstrukci náměstí, chytrou budovu radnice, městskou síť zásobování energií nebo webový portál pro občany, prvním krokem je pochopení možných alternativ řešení a jejich přínosů pro naplnění cílů města. Spolupráce s nezávislou odbornou institucí umožňuje obcím předcházet riziku špatných investic. Přidanou hodnotou pro řadu měst i menších obcí je také možnost vyzkoušet mezi prvními nové technologie a přizpůsobit je na míru svým potřebám v rámci demonstračních a výzkumných projektů s mezinárodními partnery.

Pomáháme naplnit reálné potřeby českých měst a obcí tím, že jim dáváme k dispozici nezávislé mezioborové týmy sestavené na míru podle konkrétních úkolů. Na projektech městských inovací se podílejí sociologové, urbanisté, architekti a stavební inženýři, energetici, vodohospodáři, specialisté na využití odpadu, ekonomové a řada dalších.
Ve spolupráci s městy tvoříme strategické dokumenty zaměřené na technologické, organizační a procesní inovace.

Spolupracujeme s obcemi jako průvodci procesem přípravy a zadávání investičních projektů v oblastech udržitelné výstavby a energetiky.
Podporujeme obce při plánování proměny veřejných prostranství. Jejich představitelům nabízíme vzdělávací aktivity, zapojení veřejnosti do celého procesu a vypracování podkladů pro zadání studie veřejného prostranství.
Pomáháme s komplexní přípravou rozsáhlých i menších investic do energetiky čtvrtí se zaměřením na plusový standard, udržitelnost systému zásobování teplem, energetické komunity a další.

S rostoucí potřebou účinně využívat zdroje v globálním měřítku budou i česká města a menší obce muset fungovat efektivněji. Nejkvalitnější život bude v obcích, které dokážou nejlépe využít technologických a procesních inovací ve svůj prospěch. Veřejné investice budou stále intenzivněji vyžadovat mezioborovou spolupráci, aby se technologie a procesy vzájemně vhodně doplňovaly. Novou cestou, jak být efektivní, se stane energetické propojení budov v masovém měřítku, které bude využívat lokální zdroje a flexibilní dodávky energie. Naším cílem je reagovat na tyto trendy a účinně přenášet výsledky našeho a zahraničního výzkumu do života českých měst.

Aktuality

Malé obce a místní akční skupiny mohou využít naše know-how

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nabízí výhodnou spolupráci malým obcím do 5 000 obyvatel. A to nejen při...

Pomáháme nastavit podmínky pro podporu energeticky plusových budov

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vypracovalo na zakázku Státního fondu životního prostředí podkladovou studii pro nastavení...

Spolupracujeme s evropskými partnery na Databázi lokálních energetických projektů

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se v rámci Evropské spolupráce ve vědeckém a technologickém výzkumu zapojilo do...

Dokončujeme metodiku plánování veřejných prostranství

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT připravuje pro zástupce malých obcí jednoduchý postup, který jim umožní plánovat...

Výsledky

Vybrané projekty