Metodika pro plánování chytrých tepelných sítí

Registrační číslo: TK04010294
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Tomáš Matuška
Zahájení: 01.01. 2022
Ukončení: 31.12. 2024
Partneři: FS ČVUT, Feramat Energies, s.r.o.

Hlavním cílem výzkumného projektu je vytvořit metodiku a podpůrné nástroje pro strategické plánování a účelnou dekarbonizaci sítí centrálního zásobování teplem (SCZT) v českých městech prostřednictvím posílení systémové integrace s důrazem na Power2Heat (P2H) technologie. Projekt zasadí dekarbonizaci SCZT do širšího mezisektorového kontextu v ČR a nabídne vzorové scénáře transformace pro území s existujícími SCZT na základě mezioborového výzkumu. Metodika bude založena na základě scénářů vývoje vycházející z výsledků pokročilé simulace energetických systémů, předpokládaného vývoje energetického trhu a možnostech financování a participativního designu, kdy je návrh již v průběhu projektu konzultován s expertním panelem, zástupci případových měst a dalšími klíčovými aktéry.