Mezinárodní konference SHATIS 2022

Společně s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR připravujeme mezinárodní konferenci Structural Health Assesment of Timber Structures 2022 (SHATIS), která proběhne od 7. do 9. září 2022 v Praze.

Konference je zaměřena na posuzování stavu dřevěných konstrukcí, které zahrnuje několik postupů pro hodnocení jejich bezpečnosti a provozuschopnosti. Kromě toho tyto postupy pomáhají zajistit nebo prodloužit jejich předpokládanou životnost. Životnost dřevěných konstrukcí může být zvýšena zabudováním monitorovacích systémů nebo použitím nástrojů a metod, které informují o stavu konstrukce.

Ochrana a hodnocení dřevěných konstrukcí jsou založené na multidisciplinárním přístupu. Konference pokrývá široké spektrum aktuálních témat od vlastností dřeva přes technologie provádění spojů a samotné dřevěné konstrukce po současné monitorovací a digitální technologie.

Více informací zde: https://shatis22.itam.cas.cz/