Mgr. Nicol Staňková

Vědecko-výzkumný pracovník
E-mail: nicol.stankova@cvut.cz

Nicol Staňková vystudovala mediální studia a sociologii na Masarykově univerzitě v Brně a poté sociologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Na ČVUT UCEEB působí od podzimu 2019, dosud se věnovala hospodaření s dešťovou vodou v urbanizované krajině a zavádění principů Smart City do českých měst. Aktuálně spolupracuje na tvorbě metodiky, která má městům a obcím usnadnit budování prvků modrozelené infrastruktury. Nadále by se chtěla věnovat efektivní správě měst a jejich plánování a návrhu veřejného prostoru či budov, a to vše s využitím participativního designu. Dříve se jako výzkumný analytik se zaměřením na kvantitativní výzkum věnovala tématu neformální péče na Fondu dalšího vzdělávání pod MPSV.