Mikrokogenerace z nestandardních tuhých biopaliv

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026831
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jan Špale
Zahájení: 01.08. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s., LOYD GROUP, s.r.o.

Cílem projektu je návrh zařízení schopného efektivně využívat nestandardní tuhá biopaliva té nejnižší kvality až na úroveň odpadů v malém měřítku pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.