Mobilní autonomní zařízení pro produkci vody v pouštních oblastech (MAGDA)

Registrační číslo: TJ02000215
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Karolina Tomešová, MSc.
Zahájení: 01.03. 2019
Ukončení: 28.02. 2021

V rámci navrhovaného projektu bude na základě předchozího výzkumu v oblasti sorpce vodní páry a využití obnovitelných zdrojů energie, především slunečního záření, vyvinuto mobilní zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti. Autonomní zařízení bude využívat sorpční jednotku v provedení s provozním průtokem 200 / 100 m3/h a místních obnovitelných zdrojů elektřiny, tepla a chladu v pouštních podmínkách. Předpokládaná velikost zařízení je cca 1 x 1 x 2 m a bude sloužit jako mobilní nouzový zdroj vody o průměrné denní produkci 10 litrů. Funkční vzorek zařízení bude demonstrován v reálném prostředí do konce února 2021.