Mobilní bezpečnostní zábrany proti vjezdu vozidla sloužící ke zvýšení ochrany společnosti a obyvatel vhodné pro městské prostředí

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025143
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Michal Mára, Ph.D.
Zahájení: 01.02. 2021
Ukončení: 31.05. 2023

Hlavním cílem projektu je vyvinutí a vytvoření mobilní bariéry nové generace proti útoku nákladním i osobním vozidlem, která bude vhodná pro rychlé nasazení především ve městech nebo zastavěných územích a umožní v případě krizové situace doplnit stávající pevně zakotvené bariéry. Důraz bude kladen také na estetickou stránku, aby tyto bariéry minimalizovaly narušení rázu města. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.