Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně-izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímé aplikace na stavbách

Registrační číslo: TJ04000208
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Jan Richter
Zahájení: 01.08. 2020
Ukončení: 31.07. 2022
Partneři: FSV, Knauf Insulation, LAVARIS

Hlavním cílem projektu je návrh, vývoj a optimalizace mobilní linky na recyklaci minerálních tepelně-izolačních materiálů při novostavbách, rekonstrukcích a demolicích staveb. Řešení se týká všech typů aplikací ve stavebnictví a zohledňuje současné technické a environmentální požadavky. Linka umožní separovat izolaci od ostatních stavebních materiálů, zejména zbytků omítek, stavebních lepidel, malt, polyuretanových pěn atd. Součástí řešení bude i návrh nových stavebních směsí s využitím upraveného recyklátu na bázi izolačních materiálů. Některá variantní řešení budou proveditelná přímo na stavbách. Stanoven bude také soubor materiálových vlastností navržených směsí v závislosti na množství recyklátu a způsobu jeho úpravy.