Modelujeme tepelnou degradaci a hoření deskových materiálů na bázi dřeva

Aktualita, 18.06.2020

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na vývoji matematického modelu, který se uplatní v oblasti požární bezpečnosti staveb a zjišťování příčin požáru jako alternativa nebo nadstavba fyzických požárních zkoušek.

Projekt běží od července 2019 a jeho cílem je získat ověřená vstupní data do modelu tepelné degradace a hoření pro aplikaci v požárních CFD řešičích. Zaměřuje se na skupinu deskových materiálů na bázi dřeva (OSB, překližka, dřevovláknité a dřevotřískové desky), které nás obklopují ve všech typech budov a významně se podílejí na vzniku a rozvoji požáru. Na výzkumu spolupracuje Požární laboratoř ČVUT UCEEB s Technickým ústavem požární ochrany a Vysokou školou chemicko-technologickou.

Experimentální část je ve svém záběru komplexní: materiály sledujeme od mikroskopických a malých měřítek, v nichž je zjišťováno jejich prvkové složení a tepelnětechnické charakteristiky za běžné i zvýšené teploty, až po reálné zkoušky v nábytkovém kalorimetru. Velkorozměrové zkoušky poslouží pro optimalizaci a validaci hodnot získaných ve výpočtové části.

Metodika, která má na konci projektu vzniknout, vysvětlí, jak dřevěný deskový materiál v modelu popsat, aby výsledky modelování tepelného rozkladu co nejvíce odpovídaly realitě. Přestože síla projektu spočívá zejména v komplexním záběru, vícenásobné optimalizaci materiálových charakteristik a validaci požárními zkouškami v několika měřítkách, i dílčí výstupy mají svou váhu. Pro potřeby méně detailních CFD analýz jsou celosvětově žádané vstupy ověřené z velkorozměrových zkoušek (rychlost uvolňování tepla, rychlost úbytku hmotnosti nebo složení zplodin hoření velkých nábytkových sestav), které jsou prováděny v ČVUT UCEEB.

Projekt Modelování tepelné degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva byl podpořen v rámci třetí veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 Ministerstva vnitra ČR.