Modulární systém vytápění a přípravy teplé vody

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024872
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Zahájení: 01.06. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: QUANTUM, a.s.

Projekt reaguje na Směrnici evropského parlamentu a rady (EU) 2018/2002., která upravuje strategii pro snižování energetické náročnosti budov. Nejvýznamnější podíl energetické spotřeby v budovách pak představuje spotřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody. Předmětem projektu je vývoj modulárního systému pro optimalizaci dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody s ohledem na rozdílnost potřeby, ve společném zdroji s minimální akumulací a s využitím obnovitelných zdrojů energie.