Monitoring a optimalizace podmínek vnitřního prostředí v budovách

Nabídka služby
Nabízíme analýzu a návrh kroků ke zlepšení podmínek vnitřního prostředí v budově se zaměřením na kvalitu vzduchu, tepelnou pohodu a osvětlení. Nabídka pokrývá analýzu pro budovy stávající, renovované i nově připravované včetně jejich systémů TZB.

Nabídka má následující okruhy:
 • Analýza tepelné pohody
  Pomocí přístroje termální manekýn bude provedena analýza tepelné pohody v uzavřeném prostředí například kanceláře s typickým vybavením osoby, která ji užívá (PC, obrazovka pro telekonferenci, aj.). Bude posouzeno rozložení teplot prostředí a jejich změna v čase a tepelný pocit, který osoba vnímá. Tepelný pocit bude hodnocen v 36 zónách lidského těla.
  Výstup: Zpráva z měření s vyhodnocenými daty teplot vzduchu a tepelného pocitu člověka po jednotlivých částech lidského těla.
   
 •  Posouzení kvality vzduchu
  Měřením bude analyzováno rozložení koncentrací škodlivin (například CO2) ve vzduchu a její změny v čase při pobytu osob. Měřící body budou především v pobytové zóně se zaměřením na dýchací zónu osob v prostředí. Předmětem může být například posouzení systému účinnosti větrání. 
  Výstup: Zpráva z měření s vyhodnocenými daty, doporučení pro úpravu.
   
 • Analýza a vizualizace proudění vzduchu
  Kouřovou zkouškou bude zjištěn směr proudění vzduchu se zaměřením na prvky přívodu a odvodu vzduchu a pohyb vzduchu v pobytové zóně osob. Dále prostřednictvím částicové laserové anemometrie bude provedena vizualizace a kvantifikace proudění vzduchu. Ta společně se zobrazením proudění nabízí i přesné definice rychlostí a směru proudění vzduchu. Zkoušky jsou vhodné zejména pro přesnou analýzu proudění vzduchu kolem osob v kombinaci s posouzením tepelné pohody (bod. 2), případně v okolí větracích, chladicích či topných prvků a zařízení. 
  Výstup: Zpráva z měření s vyhodnocenými daty zobrazujícími a kvantifikujícími proudění vzduchu v měřených oblastech. Videozáznam z kouřové zkoušky.
   
 • Analýza kvality osvětlení
  Nabízíme sledování a posouzení kvality světelného prostředí. Nabízíme prostor pro vývoj, testovaní a optimalizaci osvětlovacích systémů a výběr vhodných zdrojů. Zaměřujeme se zejména na sledování vlivu světelného prostředí na člověka, návrhy a testovaní komplexní regulace soustav dle biologických vlivů světla (cirkadiánní regulace, biodynamické soustavy).
  Výstup: Souhrnná zpráva s analýzou experimentálně zjištěných dat s návrhem doporučení.